O nama

Knjižničarsko društvo Krapinsko-zagorske županije osnovano je početkom 1998. godine na inicijativu i zalaganjem naše umirovljene knjižničarke Suzane Deak. Kao strukovna udruga okuplja knjižničare iz svih vrsta knjižnica s područja županije. Članovi naše udruge ujedno su i članovi Hrvatskog knjižničarskog društva. Na području Krapinsko-zagorske županije djeluje 12 narodnih knjižnica, 4 specijalne knjižnice, 9 srednjoškolskih knjižnica i 30 knjižnica osnovnih škola. Većina knjižničara iz ovih knjižnica članovi su Knjižničarskog društva.
Početke aktivnosti nalik knjižničarstvu započele su u Zagorju osnutkom ilirske čitaonice «Domorodni dom» u Krapini 1845. godine inicijativom dvojice Krapinčana, Josipa Krleže i Nestora pl. Kiepacha tadašnjeg krapinsko gradonačelnika. Od tog vremena do danas mnogo se toga promijenilo, a značajnu ulogu u suvremenim promjenama pripisujemo našoj udruzi. Knjižničarsko društvo Krapinsko-zagorske županije do sad je pokrenulo i realiziralo nekoliko značajnih programa.
To su bila vrlo uspješna i korisna stručna putovanja u Prag, Ljubljanu, Graz, Pazin, Labin gdje smo posjetili knjižnice i razmijenili iskustva s kolegama knjižničarima iz drugih zemalja. Pridružili smo se akciji prikupljanja knjiga za knjižnicu Kluba mladih u Baranji i velikim brojem knjiga pomogli smo onima kojima je u ovim poslijeratnim vremenima najteže. Kao udruga partner ušli smo s Hrvatskim knjižničarskim društvom u program „Informacije o Europskoj uniji u narodnim knjižnicama“. U okviru tog programa u Krapini su održana predavanja i radionice.
Najvažniji projekti naše udruge bili su publikacija Vodič kroz knjižnice Krapinsko-zagorske županije i Knjižno blago Hrvatskoga zagorja. Vodič kroz knjižnice izašao je početkom 2005. godine i postao je vrlo koristan priručnik za knjižničare i korisnike. Projekt Knjižno blago realiziran je krajem 2006. godine i dao nam je toliko potreban uvid u sadržaje naših knjižnica kroz znanstveni kolokvij održan u Krapini, izložbu u dvorcu Stubički Golubovec i kreativne radionice za učenike osnovnih i srednjih škola.

Ciljevi djelovanja Društva su:
– poticanje osnivanja i razvitka svih vrsta knjižnica i širenje zanimanja društva za knjigu i knjižnice
– podizanje svijesti o potrebi zaštite nacionalne i kulturne baštine
– promicanje i pomaganje u razvijanju i unapređivanju kvalitetnih knjižničnih i informacijskih službi koje trebaju osigurati ravnomjeran i neograničen pristup građi i informacijama za sve korisnike
– čuvanje demokratskog prava knjižničarskih djelatnika na slobodno stvaranje, dobivanje i diseminaciju obavijesti
– unaprjeđenje knjižničarske struke i knjižnične djelatnosti općenito

Djelatnosti kojima Društvo ostvaruje svoje ciljeve su:
– promicanje kvalitetnih knjižničnih i informacijskih službi za društvo i pojedince
– zastupanje i promicanje interesa djelatnika s knjižničarskim zvanjima
– praćenje zakonskih propisa o knjižničnim i informacijskim službama i pružanje stručne pomoći u izradi zakona, propisa i normi
– poticanje suradnje među knjižnicama i knjižničnim i informacijskim službama
– suradnja s udrugama i ustanovama iz srodnih djelatnosti i službi
– sudjelovanje u organiziranju stalnog stručnog usavršavanja i u izradi programa tog usavršavanja.
– podupiranje UNESCO-vog Manifesta za narodne i Manifesta za školske knjižnice
– koordinacija i povezivanje rada svojih članova i svih pojedinih knjižnica na području djelovanja, kako bi se zajedničkim djelovanjem i istupanjem unaprijedila knjižničarska struka i knjižnična djelatnost.
– poticanje stručnog i znanstvenog rada knjižničnih djelatnika i dodjela javnih priznanja zaslužnim članovima.
– sustavni rad na očuvanju digniteta knjižničarske struke i članova društva
– izdavanje časopisa i drugih publikacija
– sudjelovanje u kreiranju i provedbi politike na području knjižničarstva
– organiziranje dobrotvornih aktivnosti
– pomaganje umjetnika i znanstvenika, a ponajprije svojih članova.
– osnivanje knjižnica, čitaonica i klubova.